Leren voor het leven

Onze programma's

De wiskunde- en Engelse programma's van Kumon helpen kinderen van elke leeftijd en elk vermogen om te schitteren.

We willen onze studenten de tools geven die ze nodig hebben om van leren te genieten en academisch te gedijen. Zoals bewezen door een onafhankelijke studie uitgevoerd door het Education Policy Institute in Engeland in 2020, lopen Kumon-studenten meer dan een jaar voor op het nationale gemiddelde en meer dan zes maanden op hun leeftijdsgenoten voor in hun wiskunde aan het einde van de basisschool.
 

Onze programma's

Gebruik de onderstaande inhoud voor meer informatie over een specifiek onderwerp

Programma kiezen
Leeftijd selecteren
Het KUMON bijles-wiskundeprogramma
Het KUMON bijles-wiskundeprogramma begint met de basisgetallen en leidt de leerlingen stap voor stap naar een hoger wiskundeniveau. Ze lossen de taken op zonder het gebruik van een rekenmachine.

Elk niveau van het wiskundeprogramma bouwt geleidelijk aan voort op de vaardigheden die op het vorige niveau zijn ontwikkeld en zorgt voor een goed begrip en het vermogen om het geleerde toe te passen.

Elke leerling begint op een voor hem of haar passend niveau. Het individuele startpunt en de te verwachten voortgang worden bepaald in een gratis beoordelingsgesprek.
KUMON wiskundeprogramma voor kinderen jonger dan 5 jaar
Met behulp van kleurrijke, leuke, aantrekkelijke en interessante taakbladen brengt ons wiskundeprogramma, met de steun van de instructeur, de wereld van de getallen dichter bij de kleine kinderen.

De instructeurs moedigen de kinderen aan om aandachtig en verstandig te werken. Dit leidt tot meer concentratie, een hogere aandachtsspanne en een positieve benadering van het leren, wat hen op school en op andere gebieden van hun leven ten goede komt.

De kinderen raken geleidelijk aan vertrouwd met wiskunde en ontwikkelen hun vaardigheden in kleine stapjes met behulp van onze werkbladen. Alleen als ze in staat zijn om taken van het huidige niveau moeiteloos en soepel uit te voeren, gaan ze verder.
KUMON bijles-wiskundeprogramma voor kinderen tussen 6 en 11 jaar
Ons wiskundeprogramma leert elke leerling, ongeacht zijn of haar vaardigheden, wiskundige taken met zelfvertrouwen te benaderen, en zorgt ervoor dat elke kernvaardigheid volledig onder de knie is voordat de leerling naar een volgende niveau overstapt.

Het dagelijks werken met wiskunde stelt de leerlingen in staat om de taken steeds sneller en vloeiender uit te voeren. Op deze manier ontwikkelen ze een positieve en gerichte benadering van het leren.

Ongeacht de leeftijd selecteert de KUMON-instructeur taken in de juiste leeromgeving voor uw kind. Zo kan het eerst eventuele leemten opvullen en vervolgens ver boven het niveau van leeftijdsgenoten uitstijgen, zonder dat grenzen gesteld worden.
KUMON bijles-wiskundeprogramma voor kinderen van 12 jaar of ouder
Ons wiskundeprogramma help leerlingen om wiskunde positief te benaderen. Het vult eerst leemten in de belangrijke basisprincipes, bouwt vervolgens de vaardigheden op die nodig zijn om het niveau van het schooljaar te bereiken, en dat vervolgens te overstijgen.

De KUMON-Instructeur laat zijn leerlingen zien hoe ze wiskundige problemen kunnen oplossen met behulp van de voorbeelden in het takenblad. Op deze manier ontwikkelen ze zich tot onafhankelijke, zelfverzekerde leerlingen die open staan voor uitdagingen en onbekende taken.

Ongeacht de leeftijd en het schooljaar gaan de KUMON-leerlingen er in hun eigen tempo op vooruit. Dit geeft hen de mogelijkheid om zich te wagen aan complexe wiskundige berekeningen die verder gaan dan hun schoolprogramma.
Leeftijd selecteren
Het Kumon bijles-Engels programma
Het Kumon bijles-Engels programma stelt kinderen in staat om op een natuurlijke manier Engels te leren, alsof het hun moedertaal is. Leerlingen verwerven, op een progressieve manier en aangepast aan de reeds verworven vaardigheden, een hoog niveau van communicatieve en leesvaardigheid in de originele Engelse teksten.

Ons exclusieve, voor zichzelf sprekend materiaal, stelt ons in staat om ons aan te passen aan elke leerling, hun vermogen om zelfstandig te leren te maximaliseren en hun groei te bevorderen door het verwerven van deze nieuwe taal.

Het begint met een eenvoudige herhaling van de woordenschat en de moeilijkheidsgraad neemt van niveau tot niveau toe, tot het lezen van originele teksten op middelbaar niveau.

Leerlingen bouwen voort op de vaardigheden die op het vorige niveau zijn ontwikkeld, wat zorgt voor een goed begrip en de vaardigheid om het geleerde in de praktijk om te zetten. Op alle niveaus bevat ons lesmateriaal een boek en audio-opnames waarmee de leerlingen een effectief dagelijks trainingssysteem volgen: Ze luisteren naar de audio en herhalen wat ze gehoord hebben.

Met het Kumon bijles-Engels programma begint uw kind op een niveau dat voor hem of haar comfortabel is. Dit individuele startpunt wordt bepaald in een gratis plaatsingstest.
Kumon bijles-Engels programma voor kinderen jonger dan 5 jaar
De Instructeur controleert eerst hoe uw kind omgaat met de input van de Engelse CD en hoe het reageert op kleine hints. Zo weet de instructeur direct hoe uw kind gemotiveerd aan de slag kan gaan en ver vooruit kan komen, ook al heeft hij of zij geen voorkennis van het Engels.

Door middel van Engelse liedjes die de nieuwsgierigheid wekken, luistert uw kind naar woorden en zinnen op een cd en herhaalt deze. Zo ontstaat een luisterend begrip. Geïllustreerde begeleidende boeken verstevigen dit begrip. Op deze manier verwerft uw kind een eerste woordenschat en maakt zich op een natuurlijke manier de zinsbouw eigen, net als bij het leren van de moedertaal. Gedrukte instructies en symbolen moedigen de kleintjes aan om aandachtig en zorgvuldig te werken. Op deze manier ontwikkelen ze hun concentratie en aandacht evenals goede leergewoonten die hen op school en in andere gebieden van hun leven ten goede komen.

Uw kind leert dan lezen en schrijven en past de grammatica toe in speciaal ontworpen compacte leerniveaus. Het luistert eerst naar de teksten op CD en breidt zijn of haar leesvaardigheid uit door steeds veeleisender teksten te lezen. Vanaf het allereerste begin leert hij of zij, vaak aan de hand van vragen over de tekst, de taak autonoom aan te pakken en op competente wijze een tekst te ontwikkelen.

Op elk niveau van het Engels programma breiden de leerlingen de vaardigheden uit die ze in eerdere niveaus hebben verworven. Zo bouwen ze een goed inzicht op.
Kumon bijles-Engels programma voor kinderen tussen 6 en 11 jaar
In het eerste gesprek worden de huidige vaardigheden van elke leerling bepaald en op basis hiervan wordt - ongeacht de leeftijd - een startpunt bepaald waarop uw kind gemotiveerd kan beginnen.

Uw kind werkt dagelijks met een cd, herhaalt de woorden en kijkt in een begeleidend boek om deze te begrijpen. Door het dagelijkse intensieve contact met de taal - vaak "taalbad" genoemd - maakt uw kind de woordenschat en de zinsbouw op een natuurlijke manier eigen, zoals bij het leren van de moedertaal; er ontstaat een gevoel voor de taal. Gedrukte instructies en symbolen (de "leraar" in de lesstof) moedigen uw kind aan om aandachtig en zorgvuldig te werken. Op deze manier ontwikkelen ze hun concentratie en aandacht evenals goede leergewoonten, wat hen op school en in het leven ten goede komt.

Dan eigent uw kind zich bewust de grammatica toe, die hem of haar in een compacte vorm wordt gepresenteerd. Later zal uw kind zich wenden tot het lezen van teksten die geleidelijk aan langer en veeleisender worden. Op het hoogste niveau van het programma zal uw kind originele Engelse teksten lezen. Uw kind blijft dagelijks naar de cd luisteren, zodat het zijn of haar luister- en leesvaardigheid voortdurend verbetert. Aan de hand van vragen verwerft het tekstuele vaardigheid: Het leert om informatie uit een tekst te filteren en een tekst vaardig te doorgronden.

Op elk niveau van het Engels programma breiden de leerlingen de vaardigheden uit die ze in eerdere niveaus hebben verworven. Zo bouwen ze een goed inzicht op.
Kumon bijles-Engels programma voor kinderen ouder dan 12 jaar
Het Kumon Engels programma helpt leerlingen een positieve houding te ontwikkelen ten opzichte van het leren van Engels. In het eerste gesprek worden eerst de huidige vaardigheden van uw kind bepaald en op basis daarvan wordt - ongeacht de leeftijd - een geschikt uitgangspunt bepaald. 

Uw kind luistert dan elke dag naar passages van een cd en kijkt in een begeleidend boek om het te begrijpen.

Door het dagelijkse intensieve contact met de taal maakt zich uw kind de woordenschat en de zinsbouw eigen, op een natuurlijke manier en ontstaat er een gevoel voor de taal.

Gedrukte instructies moedigen uw kind aan om zorgvuldig en aandachtig te werken. Op deze manier ontwikkelt hij of zij de concentratie- en aandachtsspanne en goede leergewoonten, die het kind op school en in alle andere mogelijke situaties ten goede komen.

Na de verwerving van een basiswoordenschat, het zich eigen maken van de zinsstructuren en het dichten van eventuele lacunes, biedt het programma een compact grammaticaniveau.

In de daaropvolgende stappen ligt de focus dan meer op het lezen. Het begint met eenvoudige verhalen en zakelijke teksten en neemt geleidelijk toe tot het lezen van veeleisende literatuur in de originele taal.

De CD blijft het kind dagelijks horen, zodat de juiste uitspraak verzekerd is en het luister- en leesbegrip voortdurend wordt uitgebreid.

Geleid door vragen leert uw kind ook om informatie uit een tekst te filteren en verwerft zo een hoge mate van competentie in het omgaan met teksten.

Op elk niveau van het Engels programma breiden de leerlingen de vaardigheden uit die ze in eerdere niveaus hebben verworven. Op deze manier bouwen ze een goed inzicht op en versterken ze hun vermogen om zelfstandig te leren.

Vind een bijles-leercentrum

Gekwalificeerd personeel
Vanaf 2,74 € / dag
1000+ Leercenters in Europa

Wat is KUMON?

deskundige begeleiding

+

erkende methode

+

zelfstandig leren

duurzaam succes

=