Het Engels programma

Het Engels programma

Het bijles-Engels programma van KUMON is gericht op het ontwikkelen van de motivatie en het vermogen om te genieten van het lezen en begrijpen van allerlei originele Engelse teksten.

Onze leerlingen, die vanaf hun tweede levensjaar kunnen starten, leren op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd en schooljaar. Ze ontwikkelen het vermogen om zelfstandig te leren, elk in zijn of haar eigen tempo. Pas als een onderwerp wordt begrepen en de leerling zich er prettig bij voelt, wordt het volgende onderwerp aangesneden.

Leerlingen beginnen vanaf een individueel startpunt, dat wordt getest en bepaald in een gratis beoordelingstest.

Mijn kind is...

Het Kumon bijles-Engels programma stelt kinderen in staat om op een natuurlijke manier Engels te leren, alsof het hun moedertaal is. Leerlingen verwerven, op een progressieve manier en aangepast aan de reeds verworven vaardigheden, een hoog niveau van communicatieve en leesvaardigheid in de originele Engelse teksten.

Ons exclusieve, voor zichzelf sprekend materiaal, stelt ons in staat om ons aan te passen aan elke leerling, hun vermogen om zelfstandig te leren te maximaliseren en hun groei te bevorderen door het verwerven van deze nieuwe taal.

Het begint met een eenvoudige herhaling van de woordenschat en de moeilijkheidsgraad neemt van niveau tot niveau toe, tot het lezen van originele teksten op middelbaar niveau.

Leerlingen bouwen voort op de vaardigheden die op het vorige niveau zijn ontwikkeld, wat zorgt voor een goed begrip en de vaardigheid om het geleerde in de praktijk om te zetten. Op alle niveaus bevat ons lesmateriaal een boek en audio-opnames waarmee de leerlingen een effectief dagelijks trainingssysteem volgen: Ze luisteren naar de audio en herhalen wat ze gehoord hebben.

Met het Kumon bijles-Engels programma begint uw kind op een niveau dat voor hem of haar comfortabel is. Dit individuele startpunt wordt bepaald in een gratis plaatsingstest.

Ik wil mijn kind helpen om...

Het Engels programma van KUMON helpt kinderen om hun concentratievermogen te verbeteren. Het tempo van de cd bepaalt het ritme en houdt de leerlingen bij de les. De geluiden die overeenkomen met de inhoud trekken de aandacht van het kind. De specifieke lof van de instructeur voor het feit dat uw kind zich langer kan concentreren, helpt om het concentratievermogen van het kind verder te versterken. Geleidelijk aan leert uw kind zich steeds langer te concentreren.
Bij KUMON werkt elke leerling op het niveau dat hem of haar het beste past en waarvan hij of zij dagelijks vooruitgang kan boeken. De instructeur van het leercentrum zorgt ervoor dat hij deze dagelijkse vooruitgang zelf opmerkt, hoe klein deze ook is. Door dagelijkse succeservaringen, "Ik heb het gehaald", "Ik kan iets nieuws doen", wint de leerling meer en meer aan zelfvertrouwen. In combinatie met de begeleiding door de instructeur van het leercentrum biedt het programma een positieve leerervaring die uw kind de middelen geeft om Engels te leren – en om succesvol te leren in het algemeen.
Bij KUMON ontwikkelen we eerst de vreugde en het vermogen om te leren, zodat het leren een plezier is. Door elke dag naar de cd te luisteren en naar het begeleidende boek te kijken, leert uw kind geluiden te verbinden met illustraties, en later met woorden en zinnen. Het leert dan met vertrouwen Engels te lezen en te schrijven.

Leren met KUMON is een solide basis voor succesvol leren in de toekomst. Met Kumon zorgt u ervoor dat de eerste leerervaringen van uw kind positief zijn en dat hij of zij de waardevolle vaardigheden zoals concentratie, probleemoplossend vermogen en uithoudingsvermogen heeft om vooruit te komen.

Ons programma is niet alleen bedoeld om vanaf het begin naar het leren toe een zeer positieve houding aan te nemen, maar ook om kinderen de basis te geven die ze nodig hebben om door te groeien naar een relatief veeleisend niveau.

De Instructeur controleert eerst hoe uw kind omgaat met de input van de Engelse CD en hoe het reageert op kleine hints. Zo weet de instructeur direct hoe uw kind gemotiveerd aan de slag kan gaan en ver vooruit kan komen, ook al heeft hij of zij geen voorkennis van het Engels.

Door middel van Engelse liedjes die de nieuwsgierigheid wekken, luistert uw kind naar woorden en zinnen op een cd en herhaalt deze. Zo ontstaat een luisterend begrip. Geïllustreerde begeleidende boeken verstevigen dit begrip. Op deze manier verwerft uw kind een eerste woordenschat en maakt zich op een natuurlijke manier de zinsbouw eigen, net als bij het leren van de moedertaal. Gedrukte instructies en symbolen moedigen de kleintjes aan om aandachtig en zorgvuldig te werken. Op deze manier ontwikkelen ze hun concentratie en aandacht evenals goede leergewoonten die hen op school en in andere gebieden van hun leven ten goede komen.

Uw kind leert dan lezen en schrijven en past de grammatica toe in speciaal ontworpen compacte leerniveaus. Het luistert eerst naar de teksten op CD en breidt zijn of haar leesvaardigheid uit door steeds veeleisender teksten te lezen. Vanaf het allereerste begin leert hij of zij, vaak aan de hand van vragen over de tekst, de taak autonoom aan te pakken en op competente wijze een tekst te ontwikkelen.

Op elk niveau van het Engels programma breiden de leerlingen de vaardigheden uit die ze in eerdere niveaus hebben verworven. Zo bouwen ze een goed inzicht op.

Ik wil mijn kind helpen om...

Het Engels programma van KUMON ontwikkelt luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheden voor uw kind. Eerst leren ze de basisprincipes die ze nodig hebben om complexe teksten te lezen en te begrijpen. We bepalen op welk niveau van het programma uw kind moet werken om het de kans te geven de basisprincipes te consolideren en zelfvertrouwen te krijgen voordat het naar een hoger niveau gaat.

Leerlingen krijgen vertrouwen in hun vaardigheden en beseffen dat ze verder kunnen gaan dan ooit tevoren.
Met het Engels programma van Kumon kan uw kind zich snel verheugen op eerste leersuccessen, bijvoorbeeld dat het nieuwe woorden heeft geleerd of teksten vloeiender kan voorlezen. Hoe verder een leerling door het programma komt, hoe groter het bereik en de moeilijkheidsgraad van de teksten die uw kind kan lezen en begrijpen, wat reden is voor vreugde en zelfvertrouwen. Naast de vreugde van het eigen kunnen, zal uw kind de originele literatuur die het leest ook op een hoger niveau vaak verrijkend vinden.

Kumon wekt in het algemeen de vreugde van het lezen van Engels. Uw kind zal steeds meer Engelse teksten durven lezen en zal zijn of haar angst ervoor verliezen. Veel van onze afgestudeerden zeggen dat ze ook na afloop van het programma graag Engelse boeken lezen.
KUMON stelt leerlingen in staat om te werken volgens hun vaardigheden zonder beperkt te worden door hun leeftijd of schooljaar, zoals dit bij sport of muziek het geval is. Wie een onderwerp zo goed onder de knie heeft dat het gemakkelijk voor hem of haar is, gaat verder met het volgende onderwerp. Op deze manier kunnen leerlingen die bereid zijn om complexe taken op zich te nemen, verder gaan dan hun schoolniveau en hun vaardigheden op een hoger niveau ontwikkelen. Maar het belangrijkste is: De leerlingen ontwikkelen hun vermogen om zelfstandig te werken aan onbekende inhoud.

In het eerste gesprek worden de huidige vaardigheden van elke leerling bepaald en op basis hiervan wordt - ongeacht de leeftijd - een startpunt bepaald waarop uw kind gemotiveerd kan beginnen.

Uw kind werkt dagelijks met een cd, herhaalt de woorden en kijkt in een begeleidend boek om deze te begrijpen. Door het dagelijkse intensieve contact met de taal - vaak "taalbad" genoemd - maakt uw kind de woordenschat en de zinsbouw op een natuurlijke manier eigen, zoals bij het leren van de moedertaal; er ontstaat een gevoel voor de taal. Gedrukte instructies en symbolen (de "leraar" in de lesstof) moedigen uw kind aan om aandachtig en zorgvuldig te werken. Op deze manier ontwikkelen ze hun concentratie en aandacht evenals goede leergewoonten, wat hen op school en in het leven ten goede komt.

Dan eigent uw kind zich bewust de grammatica toe, die hem of haar in een compacte vorm wordt gepresenteerd. Later zal uw kind zich wenden tot het lezen van teksten die geleidelijk aan langer en veeleisender worden. Op het hoogste niveau van het programma zal uw kind originele Engelse teksten lezen. Uw kind blijft dagelijks naar de cd luisteren, zodat het zijn of haar luister- en leesvaardigheid voortdurend verbetert. Aan de hand van vragen verwerft het tekstuele vaardigheid: Het leert om informatie uit een tekst te filteren en een tekst vaardig te doorgronden.

Op elk niveau van het Engels programma breiden de leerlingen de vaardigheden uit die ze in eerdere niveaus hebben verworven. Zo bouwen ze een goed inzicht op.

Ik wil mijn kind helpen om...

De nadruk ligt bij het Engels programma van KUMON op het begrijpen van geavanceerde Engelse teksten en het effectief communiceren in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Maar uw kind leert niet alleen Engels: De KUMON-methode leert ook algemene vaardigheden zoals concentratie, uithoudingsvermogen en zorgvuldige observatie en het vermogen om zichzelf te beheersen en de eigen fouten te verbeteren. Dagelijks leren met KUMON draagt zo bij aan een goede leer- en werkhouding in het algemeen, wat uw kind op school en later in het beroepsleven ten goede komt.
Het Engels programma van Kumon stelt leerlingen in staat om hun lees- en schrijfvaardigheid in het Engels te ontwikkelen.  Het programma is niet onderworpen aan een leerplan. Afhankelijk van de individuele vaardigheden, maakt elke leerling vorderingen door middel van cd's, leerboeken en werkbladen. De leerling leert de juiste uitspraak, breidt zijn woordenschat uit en verbetert altijd zijn of haar vaardigheden in luisteren, lezen en zinsbouw. Naast deze vaktechnische vaardigheden ontwikkelt hij of zij het geheugen, concentratie, uithoudingsvermogen, toewijding en plezier in uitdagingen.

Door te werken met allerlei verschillende teksten, motiveren we leerlingen om hun kennis over diverse onderwerpen te verbreden. Dankzij hun talenkennis hebben de leerlingen toegang tot de meest recente informatie in het Engels over elk onderwerp dat hen interesseert.
Bij Kumon kunnen leerlingen veel verder leren dan het niveau van hun schooljaar, maar op voorwaarde dat ze dit zelfstandig doen.

We geven geen les, maar geven tips om de "leraar" in de lesstof te vinden. Onze eerste prioriteit is zelfstandig leren, wat het belangrijkste element van de Kumon-methode is.

Als het voor u belangrijk is dat uw kind zelfstandig leert, dan is Kumon de juiste methode voor u!

Het Kumon Engels programma helpt leerlingen een positieve houding te ontwikkelen ten opzichte van het leren van Engels. In het eerste gesprek worden eerst de huidige vaardigheden van uw kind bepaald en op basis daarvan wordt - ongeacht de leeftijd - een geschikt uitgangspunt bepaald. 

Uw kind luistert dan elke dag naar passages van een cd en kijkt in een begeleidend boek om het te begrijpen.

Door het dagelijkse intensieve contact met de taal maakt zich uw kind de woordenschat en de zinsbouw eigen, op een natuurlijke manier en ontstaat er een gevoel voor de taal.

Gedrukte instructies moedigen uw kind aan om zorgvuldig en aandachtig te werken. Op deze manier ontwikkelt hij of zij de concentratie- en aandachtsspanne en goede leergewoonten, die het kind op school en in alle andere mogelijke situaties ten goede komen.

Na de verwerving van een basiswoordenschat, het zich eigen maken van de zinsstructuren en het dichten van eventuele lacunes, biedt het programma een compact grammaticaniveau.

In de daaropvolgende stappen ligt de focus dan meer op het lezen. Het begint met eenvoudige verhalen en zakelijke teksten en neemt geleidelijk toe tot het lezen van veeleisende literatuur in de originele taal.

De CD blijft het kind dagelijks horen, zodat de juiste uitspraak verzekerd is en het luister- en leesbegrip voortdurend wordt uitgebreid.

Geleid door vragen leert uw kind ook om informatie uit een tekst te filteren en verwerft zo een hoge mate van competentie in het omgaan met teksten.

Op elk niveau van het Engels programma breiden de leerlingen de vaardigheden uit die ze in eerdere niveaus hebben verworven. Op deze manier bouwen ze een goed inzicht op en versterken ze hun vermogen om zelfstandig te leren.

Welke inhoud biedt het Engels programma van KUMON?

Klik op de volgende gebieden om te weten te komen welke onderwerpen het Engels programma van KUMON op de betreffende niveaus bestrijkt.

Swipe voor meer informatie

Luisteren

Op de niveaus 7A, 6A en 5A luisteren de leerlingen naar Engelse woorden en oefenen ze die door ze na te zeggen. Het tempo van de cd helpt hen daarbij, om concentratie en een goed werkritme te ontwikkelen.

Op niveau 7A luisteren de leerlingen eerst naar individuele woorden. Op de achtergrond hoor je bij het woordje "dog" het geblaf van een hond, het gebrom van een motor bij "truck" enz. zodat de eerste kennismaking met de Engelse taal bijna net zo natuurlijk is als het leren van de moedertaal.

Dit houdt de vreugde van het leren in stand en wekt nieuwsgierigheid op.

Op niveau 6A worden de eerste cijfers, kleuren en andere bijvoeglijke naamwoorden toegevoegd. Op niveau 5A luisteren de leerlingen naar hele zinnen en herhalen ze. Bij selectie-oefeningen moeten ze bij het luisteren naar het juiste beeld wijzen, wat hun luistervaardigheid versterkt.

Door dagelijks intensief met de cd te oefenen, ontwikkelen de kinderen in de beginfase een goed verstaanbare, duidelijke uitspraak.

Lezen en schrijven

Op de niveaus 4A, 3A, 2A leren jonge kinderen lezen en schrijven en ze ontwikkelen een zorgvuldige manier van werken. Oudere leerlingen voelen zich hier veilig in spelling en uitspraak.

Na voornamelijk woorden te hebben afgeschreven op niveau 4A, schrijven de leerlingen woorden op niveau 3A zelf en oefenen ze zelfstandig het schrijven van zinnen op niveau 2A. Ze leren zo voor het eerst hun correctiecapaciteit. In alle drie de fasen trainen ze ook hun leesvaardigheid door woorden en beelden door middel van lijnen met elkaar te verbinden.

De volgorde waarin de individuele medeklinkers, klinkers en klankcombinaties worden geïntroduceerd, is zodanig op elkaar afgestemd dat de leerlingen zich fijne verschillen in spelling en uitspraak goed kunnen voorstellen - en dat doen ze met al hun zintuigen: Ze blijven 2 nummers per dag op de cd beluisteren, herhalen wat ze gehoord hebben en lezen alles hardop voor tijdens het schrijven.

Basis voor de dagelijkse communicatie

Op niveau A, B en C oefenen de leerlingen eenvoudige uitdrukkingen en zinnen in de Engelse taal zoals die in het dagelijks leven worden gebruikt, bijvoorbeeld om wensen of suggesties te formuleren. Op basis van de gegeven informatie schrijven ze zinnen en vullen ze dialogen aan. Dit traint het geheugen, nauwkeurigheid en omzichtigheid en het vermogen om zelfstandig van het voorbeeld te leren.

Leerlingen bouwen een solide woordenschat op en kunnen genieten van een groeiende expressiviteit in de vreemde taal.

Zinstructuren, die in een later stadium als onderwerp dienen, zijn hier al ingeprent door intensief gebruik van het lesmateriaal, d.w.z. door het dagelijkse "taalbad" - veel luisteren, spreken, schrijven en hardop lezen. De vreemde taal begint vlees en bloed te worden.

Zinsbouw

Op de niveaus D, E en F ligt de nadruk op de zinsbouw.

Volgens het "modulaire principe" vergroten de leerlingen hun vermogen om zelf zinnen te vormen. Naarmate de hoeveelheid schrijven toeneemt, trainen de leerlingen hun uithoudingsvermogen. Niveau E introduceert de verleden tijd, en niveau F leert de leerlingen een genuanceerde stijl van expressie door de introductie van modale werkwoorden zoals "can", "may" en "should".

Leren blijft intuïtief, met leerlingen die voorbeelden nadoen en veel luisteren en spreken, nu met iets langere dialogen. Dit geeft hen een goede basis voor vrije meningsuiting.

Om vragen te beantwoorden over de korte verhalen die ze lezen, trainen de leerlingen hun geheugen en leren ze hoe ze moeten zoeken naar specifieke passages in de tekst. Ze ontwikkelen leesvaardigheid, maar ook aandacht voor detail en zorgvuldigheid.

Grammatica

Op deze niveaus wordt systematisch de grammatica ingevoerd en geconsolideerd. Uitleg en overzichten in tabelvorm maken de leerlingen bewust van de grammaticale regels. Veel van de structuren zijn al intuïtief beoefend op de vorige niveaus, andere zijn nieuw (zoals Past Progressive op niveau G, Passive, Present Perfect en Past Perfect op niveau H, relatieve clausule, voorwaardelijk II en indirecte rede op niveau I).

Om zich de grammaticale structuren effectief eigen te maken, luisteren de leerlingen ook dagelijks naar 2 CD-tracks op deze niveaus, herhalen ze het gesproken woord en lezen ze hun tekst hardop voor terwijl ze eraan werken.

Het lezen van teksten met een wereldberoemde inhoud (bijvoorbeeld „Alice in Wonderland“, „Gulliver‘s Travels“, „Peter Pan“) worden in de loop van een reeks samengevat. Op deze manier leren de leerlingen hoe ze een tekst kunnen herleiden tot de belangrijkste informatie en hoe ze hun oog voor het essentiële kunnen trainen.

Algemeen begrijpend lezen

Zodra de leerlingen een solide woordenschat en de belangrijkste grammaticale kennis hebben verworven, ontwikkelen ze hun leesvaardigheid vanaf niveau J, terwijl ze tegelijkertijd de grammaticale elementen (vooral voorwaardelijk II en indirecte rede) intensief oefenen.

De teksten op de niveaus J, K en L bevatten inhoud uit de wereldliteratuur zoals "Pinocchio", „Treasure Island“, „Oliver Twist“, maar de leerlingen lezen ook feitelijke teksten uit verschillende vakgebieden. Door vragen over de inhoud te beantwoorden, gaan de leerlingen intensief met de teksten om. Ze leren gestructureerd met teksten te werken, informatie uit een tekst te filteren, kerninformatie in de gaten te houden en vragen nauwkeurig en zorgvuldig te beantwoorden.

De leerlingen maken zich de structuren eigen door elke dag naar de teksten op cd te luisteren.

Lezen van originele teksten

De drie hoogste niveaus van het programma (M, N, O) bevatten bijna allemaal fragmenten uit originele verhalen van bekende auteurs zoals Anna Sewell ("Black Beauty"), Roald Dahl ("Matilda"), Richard Adams ("Watership Down"), Helen Keller ("The Story of my Life"), F. Scott Fitzgerald ("The Curious Case of Benjamin Button").

Ook op deze niveaus leiden inhoudelijke vragen tot een intensief onderzoek van de teksten en leiden ze tot een beter begrip van de inhoud en de tekststructuur. Leerlingen breiden hun leesvaardigheid uit en leren de betekenis van een woord uit zijn context te begrijpen.

Het programma eindigt met een fragment uit "Great Expectations" van Charles Dickens. Maar het contact met de taal hoeft niet op te houden: De ervaring heeft geleerd dat afgestudeerden van Kumon alle verlegenheid over Engelse teksten hebben verloren en nu in het Engels lezen wat ze maar willen of nodig hebben.

Hoe werkt KUMON?

KUMON-leerlingen voeren dagelijks thuis een KUMON-taak uit en bezoeken twee keer per week een KUMON-leercentrum. Daar overhandigen ze de taken die ze thuis hebben uitgevoerd en nemen ze nieuwe taken mee naar huis tot de volgende dag in het leercentrum.

De geschatte tijd die nodig is voor het uitvoeren van de dagelijkse taken is ongeveer 30 minuten per leerprogramma, hoewel dit individueel varieert. In het leercentrum voeren de leerlingen hun taken uit onder min of meer intensieve begeleiding van de instructeur van het leercentrum. De tijd die de leerling in het leercentrum doorbrengt, stelt de instructeur in staat de ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft om te leren en ervoor te zorgen dat er vooruitgang geboekt wordt.

30 Minuten bij KUMON

Vind een bijles-leercentrum

Gekwalificeerd personeel
Vanaf 2,74 € / dag
1000+ Leercenters in Europa