Het wiskundeprogramma

Het wiskundeprogramma

Het KUMON-wiskundeprogramma helpt kinderen en jongeren van alle leeftijden ongeacht hun huidige niveau hun wiskundige vaardigheden en liefde voor cijfers te ontwikkelen.

Onze leerlingen zijn kinderen van twee jaar tot oudere leeftijdsgroepen. Iedereen wordt aan het begin van zijn of haar reis met KUMON beoordeeld om er zeker van te zijn dat hij of zij het juiste lesmateriaal ontvangt, in de juiste hoeveelheid. Taken worden geselecteerd op basis van bekwaamheid, ongeacht de leeftijd of het schooljaar, zodat elke leerling de kans krijgt om vooruitgang te boeken en uit te blinken in wiskunde.

Het programma voert de leerling in kleine stappen van de basiskennis van getallen tot complexe wiskundige theorieën, waarbij de vaardigheden geleidelijk toenemen.

We geloven dat elk kind het potentieel bezit om in wiskunde te slagen en onze ervaren instructeurs helpen hen dit doel te bereiken. Leerlingen verwerven de vaardigheid om zelfstandig te leren. Tegelijkertijd werken ze aan elk onderwerp totdat ze het begrijpen en het soepel onder de knie hebben, voordat ze naar het volgende onderwerp overstappen.

Mijn kind is...

Het KUMON bijles-wiskundeprogramma begint met de basisgetallen en leidt de leerlingen stap voor stap naar een hoger wiskundeniveau. Ze lossen de taken op zonder het gebruik van een rekenmachine.

Elk niveau van het wiskundeprogramma bouwt geleidelijk aan voort op de vaardigheden die op het vorige niveau zijn ontwikkeld en zorgt voor een goed begrip en het vermogen om het geleerde toe te passen.

Elke leerling begint op een voor hem of haar passend niveau. Het individuele startpunt en de te verwachten voortgang worden bepaald in een gratis beoordelingsgesprek.

Ik wil mijn kind helpen om...

Het KUMON-wiskundeprogramma helpt jonge kinderen niet alleen om een solide basis te leggen in rekenen, maar ook om de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om geconcentreerd te leren. Onze instructeurs moedigen hen aan in alle aspecten van het leren, van de comfortabele zithouding, de plaatsing van de handen en het vasthouden van een pen, tot de manier waarop ze de werkbladen benaderen en hun concentratie kunnen behouden. Op deze manier werken de kinderen vanaf het begin efficiënt en verhogen ze hun uithoudingsvermogen.

Bij kleine kinderen neemt de dagelijkse werklast in het leercentrum of thuis geleidelijk toe, zodat hun enthousiasme behouden blijft en ze met plezier met de KUMON-werkbladen werken. Deze geleidelijke toename helpt om het concentratievermogen te ontwikkelen, waarbij ze met kleine stapjes beginnen en gestimuleerd worden om zich elke keer een beetje langer te concentreren.
Het werken met het KUMON-wiskundeprogramma betrekt de kleintjes bij activiteiten die ze leuk vinden en die hun begrip en zelfvertrouwen continu verhogen. We willen dat het eerste contact met cijfers voor elk kind een positieve ervaring is. Daarom geven we ze één voor één werkbladen, die ze aankunnen en willen oplossen.

We benaderen cijfers door eerst te leren tellen en de cijfers te leren lezen. Op deze manier leggen we de basis voor het leren dat uw kind kan begrijpen. Het wiskundeprogramma is afgestemd op de capaciteiten van het kind, met activiteiten die overeenkomen met zijn of haar optimale leergebied (d.w.z. afgestemd op zijn of haar behoeften) en hem of haar in staat stellen om succes te boeken. Deze gepersonaliseerde en gestructureerde leermethode stelt uw kind in staat om zich op de inhoud te concentreren tot het alles volledig begrijpt. Op deze manier neemt het vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen met de dag toe.
Het KUMON-wiskundeprogramma is met grote zorg ontwikkeld en gedurende meer dan 60 jaar verfijnd om kinderen een solide basis in de wiskunde te bieden en de hulpmiddelen aan te reiken om uitmuntendheid te bereiken. Kinderen hebben vooral baat bij de methode als ze al op jonge leeftijd met KUMON beginnen en in een vroeg stadium een goed inzicht krijgen in het herkennen en schrijven van getallen en getallenreeksen. Veel van onze jonge leerlingen kunnen al optellen voordat ze naar school gaan. Onze leerlingen kunnen al op tweejarige leeftijd beginnen en het tempo van vooruitgang en hun enthousiasme voor het leren zal zowel de instructeur als de ouders versteld doen staan.

De KUMON-methode is zo ontworpen dat kinderen vanaf het begin een zeer positieve leerhouding ontwikkelen en - afhankelijk van hun capaciteiten - ook steeds veeleisender taken kunnen uitvoeren in vergelijking met hun leeftijdsgroep.

Met behulp van kleurrijke, leuke, aantrekkelijke en interessante taakbladen brengt ons wiskundeprogramma, met de steun van de instructeur, de wereld van de getallen dichter bij de kleine kinderen.

De instructeurs moedigen de kinderen aan om aandachtig en verstandig te werken. Dit leidt tot meer concentratie, een hogere aandachtsspanne en een positieve benadering van het leren, wat hen op school en op andere gebieden van hun leven ten goede komt.

De kinderen raken geleidelijk aan vertrouwd met wiskunde en ontwikkelen hun vaardigheden in kleine stapjes met behulp van onze werkbladen. Alleen als ze in staat zijn om taken van het huidige niveau moeiteloos en soepel uit te voeren, gaan ze verder.

Ik wil mijn kind helpen om...

Het KUMON-wiskundeprogramma stelt elk kind in staat om precies in zijn of haar optimale leergebied te werken, dat wil zeggen op een niveau dat precies op zijn of haar behoeften is afgestemd. Kinderen leren met verschillende snelheden. De KUMON-methode gaat in op deze verschillen, zodat elk kind duurzame basisprincipes van het leren ontwikkelt en een succesvolle leerling wordt. Want als leerlingen zich tot gevorderde inhoud wenden voordat ze de eenvoudigere inhoud volledig hebben begrepen, kan dit hun zelfvertrouwen ondermijnen en hun vooruitgang beïnvloeden.

Onze instructeurs beoordelen de leerlingen voordat ze met het KUMON-leerprogramma beginnen en bepalen een geschikt startpunt in het programma. Het eerste doel is het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van het vermogen om te leren. De leerlingen versterken eerst hun basis en gaan dan over tot meer veeleisende taken.
Het KUMON-wiskundeprogramma heeft tot doel leerlingen vertrouwd te maken met wiskunde en hun enthousiasme voor het vak te wekken. Onze ervaren instructeurs zorgen ervoor dat uw kind leert met taken om te gaan die afgestemd zijn op zijn of haar individuele behoeften. Uw kind werkt door de verschillende stappen van het programma, waardoor zijn of haar vaardigheden en vlotheid in de omgang met de verschillende wiskundige berekeningen toenemen.

Nieuwe onderwerpen worden geïntroduceerd met inleidende taken en voorbeelden, waardoor de moeilijkheidsgraad geleidelijk en in kleine stappen toeneemt. Deze aanpak stelt elke leerling in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces en uitdagingen aan te gaan naarmate zijn of haar vaardigheden en zelfvertrouwen toenemen.
Het KUMON-wiskundeprogramma stelt elk kind in staat om te werken op basis van zijn of haar individueel vaardigheidsniveau, zonder beperkingen van een leerplan of wat als geschikt voor de leeftijd wordt beschouwd. De kinderen zullen net zo lang op een bepaald niveau blijven werken tot ze het onderwerp goed begrepen hebben en beheersen om dan verder te gaan naar het volgende niveau. Dit stelt degenen die klaar zijn voor meer veeleisende taken in staat om verder te gaan dan het niveau van hun schooljaar en hun vaardigheden naar een hoger niveau te tillen.

Ons wiskundeprogramma voorziet kinderen van de nodige hulpmiddelen om de wiskunde van het middelbare schoolonderwijs relatief moeiteloos te leren. Ze pakken complexe wiskundige onderwerpen aan en wenden zich dan tot differentiaal- en integraalrekening. Het helpt hen dat ze hun vermogen tot zelfstandig leren en hun probleemoplossende vaardigheden in eerdere Kumon-niveaus al hebben ontwikkeld met behulp van de voorbeelden in de werkbladen.

Ons wiskundeprogramma leert elke leerling, ongeacht zijn of haar vaardigheden, wiskundige taken met zelfvertrouwen te benaderen, en zorgt ervoor dat elke kernvaardigheid volledig onder de knie is voordat de leerling naar een volgende niveau overstapt.

Het dagelijks werken met wiskunde stelt de leerlingen in staat om de taken steeds sneller en vloeiender uit te voeren. Op deze manier ontwikkelen ze een positieve en gerichte benadering van het leren.

Ongeacht de leeftijd selecteert de KUMON-instructeur taken in de juiste leeromgeving voor uw kind. Zo kan het eerst eventuele leemten opvullen en vervolgens ver boven het niveau van leeftijdsgenoten uitstijgen, zonder dat grenzen gesteld worden.

Ik wil mijn kind helpen om...

Het KUMON-wiskundeprogramma versterkt niet alleen de vaktechnische vaardigheden en vlotheid in het uitvoeren van wiskundige bewerkingen. Het doel is ook om de leeraanpak van uw kind te verbeteren. Als er elke dag een bepaalde tijd wordt uitgetrokken voor het werken met KUMON, raakt uw kind gewend aan het dagelijkse oefenen. KUMON bevordert ook positieve leergewoonten die ook op school goed van pas komen, bijvoorbeeld dat uw kind altijd eerst de taken, werkinstructies en voorbeelden zorgvuldig leest. De vreugde over het succes van deze manier van werken versterkt op zijn beurt de positieve leergewoonten.

Ons leerprogramma wordt individueel op uw kind afgestemd, zodat het met succes vooruitgang kan boeken in de wiskunde en zijn of haar zelfvertrouwen en concentratievermogen kan verbeteren.
Het doel van het Kumon-wiskundeprogramma is om leerlingen in staat te stellen om taken op middelbare schoolniveau zonder problemen uit te voeren. Leerlingen ontwikkelen een solide wiskundige basis en gaan vervolgens over tot complexere wiskundige onderwerpen, die uitmonden in differentiaal- en integraalrekening.

Ons bijles-programma is niet gebonden aan een leerplan. Leerlingen werken zich door de niveaus heen, ongeacht hun leeftijd, afgestemd op hun vaardigheden en vermogen om soepel met cijfers om te gaan. Zo krijgen ze de kans om zichzelf zonder beperkingen uit te dagen en om wiskundige taken uit te voeren die hun schooljaarniveau te boven gaan.
Het Kumon-wiskundeprogramma geeft leerlingen de hulpmiddelen om complexe wiskundige problemen op te lossen. Maar het belangrijkste is: Het helpt hen om zelfstandig te leren. Vanaf het allereerste begin moedigt Kumon de leerlingen aan om de voorbeelden te gebruiken die hen door de stappen van het voltooien van de taak begeleiden. Zo kunnen de leerlingen door de hogere niveaus van het Kumon-wiskundeprogramma zelfstandig vooruitgang boeken en ervaring opdoen: Als ik het probeer, zal ik de oplossing vinden! Deze leerhouding komt hen gedurende hun hele opleiding ten goede.

Leerlingen die op deze manier alle fasen van het wiskundeprogramma hebben doorlopen, beschikken over een opmerkelijke vaardigheid in het omgaan met getallen zonder dat ze hun toevlucht hoeven te nemen tot een rekenmachine. Ze hebben ook de vaardigheden om een nieuw onderwerp op eigen kracht te verkennen en zijn goed toegerust voor universitaire studies en het leven erna.

Ons wiskundeprogramma help leerlingen om wiskunde positief te benaderen. Het vult eerst leemten in de belangrijke basisprincipes, bouwt vervolgens de vaardigheden op die nodig zijn om het niveau van het schooljaar te bereiken, en dat vervolgens te overstijgen.

De KUMON-Instructeur laat zijn leerlingen zien hoe ze wiskundige problemen kunnen oplossen met behulp van de voorbeelden in het takenblad. Op deze manier ontwikkelen ze zich tot onafhankelijke, zelfverzekerde leerlingen die open staan voor uitdagingen en onbekende taken.

Ongeacht de leeftijd en het schooljaar gaan de KUMON-leerlingen er in hun eigen tempo op vooruit. Dit geeft hen de mogelijkheid om zich te wagen aan complexe wiskundige berekeningen die verder gaan dan hun schoolprogramma.

Welke onderwerpen behandelt het KUMON-wiskundeprogramma?

Klik op de volgende gebieden om te weten te komen welke onderwerpen het KUMON-wiskundeprogramma in de betreffende niveaus bestrijkt.

Swipe voor meer informatie

Getallen herkennen en begrijpen

Op de niveaus 6A tot 4A beginnen de leerlingen getallen op te noemen en aan te wijzen. Dit leert de leerlingen de volgorde van de getallen te begrijpen en de getallen te herkennen die ze later leren schrijven. Op dit niveau maken onze werkbladen uitgebreid gebruik van illustraties, afbeeldingen van puntverzamelingen en getallenreeksen. De leerlingen oefenen met het vastleggen van de afgebeelde puntverzamelingen en het vaststellen van de relatie tussen het cijfer, het aantal en het belang ervan in de context van de getallen. Zodra jonge leerlingen er klaar voor zijn, neemt de omvang van de getallen die ze aantreffen geleidelijk toe. Ze concentreren zich eerst op de getallen 1 tot 5, dan tot 10, dan 11-20 enz. tot 100 en kunnen zelfstandig de getallen tot 50 schrijven.

Elementaire rekenkundige bewerkingen

De niveaus 3A tot D verdiepen het begrip van de getallenreeks voordat de belangrijkste rekenkundige bewerkingen van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen worden ingevoerd. Elke rekenkundige bewerking wordt eerst ingevoerd met kleinere en één-cijferige getallen en vervolgens verhoogd tot grotere en twee-cijferige getallen. De methodologische procedure wordt ook stap voor stap uitgebreid van hoofdrekenen tot schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dit gebeurt in kleine stapjes en met behulp van taken, waarvan de helft al opgelost is, om de kinderen te helpen zelfstandig vooruitgang te boeken.

Breuken

Op de niveaus E en F leren de leerlingen rekenen met breuken en worden ze in staat gesteld om met voorbeelden en inleidende taken breuken op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen en te delen. Naarmate hun zelfvertrouwen en snelheid toenemen, wenden ze zich tot complexere taken: Ze leren de juiste volgorde van de stappen die naar de oplossing leiden en bepalen de grootste gemene deler (ggd) en het kleinste gemene veelvoud (kgv). Ze werken met maximaal drie breuken in de vier rekenkundige bewerkingen. Ze werken ook met decimale getallen.

Basisbeginselen van algebra

Op niveaus G tot I kunnen leerlingen de positieve en negatieve getallen zelfstandig leren met behulp van de vier rekenkundige bewerkingen, algebraïsche begrippen en vergelijkingen. Leerlingen worden aangemoedigd om de stappen die ze nemen voor de oplossing op te schrijven tot ze vertrouwd zijn met de procedure. De algebraïsche complexiteit neemt toe: De leerlingen werken aan bewerkingen met eentermen en vervolgens met veeltermen en wenden zich dan tot factoren, vierkantswortels, kwadratische vergelijkingen en functies, en de stelling van Pythagoras. Leerlingen ontwikkelen de vaardigheden om taken nauwkeurig uit te voeren door passende tussenstappen op te schrijven.

Functies

Niveau J ontwikkelt volledig de algebraïsche vaardigheden van de leerlingen voordat ze zich op het volgende niveau bezighouden met de basiseigenschappen van functies. Leerlingen vergroten geleidelijk hun begrip van de functies door het aanpakken van complexere taken. Vervolgens wenden ze zich tot logaritmen, limieten, differentiatie en integratie. De leerlingen ontwikkelen vervolgens hun vaardigheden in het omgaan met trigonometrische functies en vergelijkingen van rechte lijnen en cirkels.

Differentiaal- en integraalrekening

Niveaus N en O ontwikkelen de nodige vaardigheden om met geavanceerde integratie en differentiaalvergelijkingen om te gaan nadat de leerlingen hun begrip van limieten hebben verdiept. De vaardigheden die de leerlingen tijdens het wiskundeprogramma hebben verworven, resulteren nu in hun vermogen om hogere wiskundige problemen op te lossen op basis van hun eerdere rekenvaardigheden en begrip van grafieken. Ze hebben nu ook alle noodzakelijke vaardigheden verworven om door middel van zelfstandig leren vooruitgang te boeken, omdat ze gewend zijn om met behulp van voorbeelden, aanwijzingen en oplossingsboeken complexe wiskundige inhoud te begrijpen en te verwerken.

Hoe werkt KUMON?

KUMON-leerlingen werken elke dag thuis aan hun KUMON-taken en bezoeken twee keer per week een leercentrum. De tijd voor de dagelijkse werklast is ongeveer 30 minuten per onderwerp, hoewel er afwijkingen in de leertijd kunnen zijn.

Bij een bezoek aan het leercentrum werken de leerlingen aan de werkbladen van de betreffende dag en worden ze geobserveerd en begeleid door de instructeur en een team van assistenten. De tijd die de instructeur in het leercentrum doorbrengt, stelt hem of haar in staat om uw kind te ondersteunen in zijn of haar werk en ervoor te zorgen dat hij of zij zekere vooruitgang boekt. Tijdens hun bezoek aan het leercentrum overhandigen de leerlingen de taken die thuis zijn uitgevoerd en nagekeken, en ze nemen nieuwe taken voor de volgende dagen mee naar huis, tot het volgende bezoek aan het leercentrum.

30 minuten bij KUMON

Vind een leercentrum

Gekwalificeerd personeel
Vanaf 2,74 € / dag
1000+ Leercenters in Europa